RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Jacob Jacobss 1763 g
Jacob Jacobss 1...
Detail Download
Jacob Jacobss 1770 g
Jacob Jacobss 1...
Detail Download
Jacob Jacobss 1771 g
Jacob Jacobss 1...
Detail Download
Jacob Jacobss 1777 g ca
Jacob Jacobss 1...
Detail Download
Jacob Jacobss 1783 g
Jacob Jacobss 1...
Detail Download
Jacob Jacobss 1810 g
Jacob Jacobss 1...
Detail Download
Jacob Jacobss 1849 g
Jacob Jacobss 1...
Detail Download
Jacob Jacobss 1864
Jacob Jacobss 1...
Detail Download
Jacob Jacobss 1870 g
Jacob Jacobss 1...
Detail Download
Jacob Jacobss 1885 g
Jacob Jacobss 1...
Detail Download
Jacob Jenss 1747 g
Jacob Jenss 174...
Detail Download
Jacob Jenss 1750 g
Jacob Jenss 175...
Detail Download
Jacob Jenss 1791 g
Jacob Jenss 179...
Detail Download
Jacob Johanss 1824 g ca
Jacob Johanss 1...
Detail Download
Jacob Johanss 1833 g
Jacob Johanss 1...
Detail Download
Jacob Johanss 1867 g
Jacob Johanss 1...
Detail Download
Jacob Jonss 16xx g
Jacob Jonss 16x...
Detail Download
Jacob Jonss 1723 g
Jacob Jonss 172...
Detail Download
Jacob Jonss 1805 g
Jacob Jonss 180...
Detail Download
Jacob Jonss 1832 g ca
Jacob Jonss 183...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery