RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Jacob Olss 1820 g
Jacob Olss 1820...
Detail Download
Jacob Olss 1821 ug
Jacob Olss 1821...
Detail Download
Jacob Olss 1823 g
Jacob Olss 1823...
Detail Download
Jacob Olss 1827 g
Jacob Olss 1827...
Detail Download
Jacob Olss 1843 g
Jacob Olss 1843...
Detail Download
Jacob Olss 1845 g
Jacob Olss 1845...
Detail Download
Jacob Olss 1858 g
Jacob Olss 1858...
Detail Download
Jacob Olss 1859 g
Jacob Olss 1859...
Detail Download
Jacob Olss 1862 g
Jacob Olss 1862...
Detail Download
Jacob Olss 1872 g
Jacob Olss 1872...
Detail Download
Jacob  Oren 1612 nevnt
Jacob Oren 161...
Detail Download
Jacob Paulss 1714 g
Jacob Paulss 17...
Detail Download
Jacob Paulss 1728 g
Jacob Paulss 17...
Detail Download
Jacob Paulss 1793 ug
Jacob Paulss 17...
Detail Download
Jacob Paulss 1795 g
Jacob Paulss 17...
Detail Download
Jacob Paulss 1799 1802 ug
Jacob Paulss 17...
Detail Download
Jacob Paulss 1804 g
Jacob Paulss 18...
Detail Download
Jacob Pederss 1593 f ca
Jacob Pederss 1...
Detail Download
Jacob Pederss 1710 g før
Jacob Pederss 1...
Detail Download
Jacob Pederss 1720 g
Jacob Pederss 1...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery