RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Jacob Erikss 1878 g
Jacob Erikss 18...
Detail Download
Jacob Evenss 1821 ug
Jacob Evenss 18...
Detail Download
Jacob Frederikss 1838 g
Jacob Frederiks...
Detail Download
Jacob Fredrikss 1827 g
Jacob Fredrikss...
Detail Download
Jacob Fredrikss 1830 g
Jacob Fredrikss...
Detail Download
Jacob Fredrikss 1833 ug
Jacob Fredrikss...
Detail Download
Jacob  geWorben 1729 ug
Jacob geWorben...
Detail Download
Jacob  Gregard Mejdell 1817 g
Jacob Gregard ...
Detail Download
Jacob Gudbrandss 1628 f ca
Jacob Gudbrands...
Detail Download
Jacob Gudbrandss 1794 g
Jacob Gudbrands...
Detail Download
Jacob Gudbrandss 1824 g
Jacob Gudbrands...
Detail Download
Jacob Gudbrandss 1852 g
Jacob Gudbrands...
Detail Download
Jacob Gudmundss 16xx g
Jacob Gudmundss...
Detail Download
Jacob Gudmundss 1661 nevnt
Jacob Gudmundss...
Detail Download
Jacob Gudmundss 1786 g
Jacob Gudmundss...
Detail Download
Jacob Gudmundss 1828 g
Jacob Gudmundss...
Detail Download
Jacob Gudmundss 1855 g
Jacob Gudmundss...
Detail Download
Jacob Gudmundss 1885 g
Jacob Gudmundss...
Detail Download
Jacob Halvorss 1733 g
Jacob Halvorss ...
Detail Download
Jacob Halvorss 1824 g
Jacob Halvorss ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery