RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Jacob Halvorss 1831 g
Jacob Halvorss ...
Detail Download
Jacob Halvorss 1852 g
Jacob Halvorss ...
Detail Download
Jacob Halvorss 1887 g
Jacob Halvorss ...
Detail Download
Jacob Hanss 1700 g før
Jacob Hanss 170...
Detail Download
Jacob Hanss 1713 g før
Jacob Hanss 171...
Detail Download
Jacob Hanss 1714 ug
Jacob Hanss 171...
Detail Download
Jacob Hanss 1727 ug
Jacob Hanss 172...
Detail Download
Jacob Hanss 1730 g
Jacob Hanss 173...
Detail Download
Jacob Hanss 1737 g
Jacob Hanss 173...
Detail Download
Jacob Hanss 1788 g
Jacob Hanss 178...
Detail Download
Jacob Hanss 1802 nevnt
Jacob Hanss 180...
Detail Download
Jacob Hanss 1808 g før
Jacob Hanss 180...
Detail Download
Jacob Hanss 1821 g
Jacob Hanss 182...
Detail Download
Jacob Hanss 1825 g
Jacob Hanss 182...
Detail Download
Jacob Hanss 1830
Jacob Hanss 183...
Detail Download
Jacob Hanss 1835 g
Jacob Hanss 183...
Detail Download
Jacob Hanss 1844 g
Jacob Hanss 184...
Detail Download
Jacob Hanss 1846 g
Jacob Hanss 184...
Detail Download
Jacob Hanss 1848 g
Jacob Hanss 184...
Detail Download
Jacob Hanss 1851 g
Jacob Hanss 185...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery