RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Lage 1820
Lage 1820
Detail Download
Lage Anderss 1770 g
Lage Anderss 17...
Detail Download
Lage Anderss 1813 g
Lage Anderss 18...
Detail Download
Lage Gudbrandss 1846 nevnt
Lage Gudbrandss...
Detail Download
Lage Gudbrandss 1852 g
Lage Gudbrandss...
Detail Download
Lage Gudbrandss 1854 g
Lage Gudbrandss...
Detail Download
Lage Halvorss 1720 g
Lage Halvorss 1...
Detail Download
Lage Halvorss 1810 g
Lage Halvorss 1...
Detail Download
Lage Iverss 1834 g
Lage Iverss 183...
Detail Download
Lage Jenss 1725 g
Lage Jenss 1725...
Detail Download
Lage Jonss 1725 g
Lage Jonss 1725...
Detail Download
Lage Jonss 1798 g
Lage Jonss 1798...
Detail Download
Lage Jonss 1850 g
Lage Jonss 1850...
Detail Download
Lage Jørgenss 1789 g
Lage Jørgenss 1...
Detail Download
Lage Larss 1613 f ca
Lage Larss 1613...
Detail Download
Lage Larss 1828 g
Lage Larss 1828...
Detail Download
Lage Nilss 1865 g
Lage Nilss 1865...
Detail Download
Lage Olss 1778 1791 ug
Lage Olss 1778 ...
Detail Download
Lage Olss 1793 g
Lage Olss 1793 ...
Detail Download
Lage Paulss 1818 ug
Lage Paulss 181...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery