RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Mads Amundss 1770 ug
Mads Amundss 17...
Detail Download
Mads Amundss 1782 g
Mads Amundss 17...
Detail Download
Mads Anderss 1766 g
Mads Anderss 17...
Detail Download
Mads Bentss 1719 g
Mads Bentss 171...
Detail Download
Mads Bertelss 1803 g
Mads Bertelss 1...
Detail Download
Mads Borgerss 1753 ug
Mads Borgerss 1...
Detail Download
Mads  Egge 1616 nevnt
Mads Egge 1616...
Detail Download
Mads  Egge1616 nevnt
Mads Egge1616 ...
Detail Download
Mads Erikss
Mads Erikss
Detail Download
Mads Evenss 1629 f ca
Mads Evenss 162...
Detail Download
Mads Evenss 1658 g før
Mads Evenss 165...
Detail Download
Mads  Håkenstad 1634
Mads Håkenstad...
Detail Download
Mads Jenss 1718 g
Mads Jenss 1718...
Detail Download
Mads Jenss 1791 g
Mads Jenss 1791...
Detail Download
Mads Jenss 1871 g
Mads Jenss 1871...
Detail Download
Mads Jonss 1721 g
Mads Jonss 1721...
Detail Download
Mads Jonss 1744 g
Mads Jonss 1744...
Detail Download
Mads Jonss 1781 g
Mads Jonss 1781...
Detail Download
Mads Jørgenss 1711 g
Mads Jørgenss 1...
Detail Download
Mads Kristenss 1674 f ca
Mads Kristenss ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery