RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Palme Tollefss 1795 g før
Palme Tollefss ...
Detail Download
Patroclus  Hirsch 1787 g
Patroclus Hirs...
Detail Download
Paul  16xx g
Paul 16xx g
Detail Download
Paul  1708 g før
Paul 1708 g fø...
Detail Download
Paul  1709 g før
Paul 1709 g fø...
Detail Download
Paul Alfss 1731 g
Paul Alfss 1731...
Detail Download
Paul Amundss 1743 g
Paul Amundss 17...
Detail Download
Paul Amundss 1859 g
Paul Amundss 18...
Detail Download
Paul Anderss 1707 g før
Paul Anderss 17...
Detail Download
Paul Anderss 1735 g
Paul Anderss 17...
Detail Download
Paul Anderss 1746 g
Paul Anderss 17...
Detail Download
Paul Anderss 1752 g
Paul Anderss 17...
Detail Download
Paul Anderss 1790 g
Paul Anderss 17...
Detail Download
Paul Anderss 1801 g
Paul Anderss 18...
Detail Download
Paul Anderss 1802 g
Paul Anderss 18...
Detail Download
Paul Anderss 1804 g
Paul Anderss 18...
Detail Download
Paul Anderss 1812 g
Paul Anderss 18...
Detail Download
Paul Anderss 1820 g
Paul Anderss 18...
Detail Download
Paul Anderss 1837 g før
Paul Anderss 18...
Detail Download
Paul Anderss 1840 g
Paul Anderss 18...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery