RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Paul Kielss 1730 g
Paul Kielss 173...
Detail Download
Paul Knudss 1873 g
Paul Knudss 187...
Detail Download
Paul Kristenss 1794 g
Paul Kristenss ...
Detail Download
Paul Kristenss 1799 g
Paul Kristenss ...
Detail Download
Paul Kristenss 1839 g
Paul Kristenss ...
Detail Download
Paul Kristenss 1879 g
Paul Kristenss ...
Detail Download
Paul Kristofferss 16xx g
Paul Kristoffer...
Detail Download
Paul Kristofferss 1774 g
Paul Kristoffer...
Detail Download
Paul Kristofferss 1800 g
Paul Kristoffer...
Detail Download
Paul Kristofferss 1841 g
Paul Kristoffer...
Detail Download
Paul Kristofferss 1851 g
Paul Kristoffer...
Detail Download
Paul Larss 1700 g ca
Paul Larss 1700...
Detail Download
Paul Larss 1706 g før
Paul Larss 1706...
Detail Download
Paul Larss 1718 g
Paul Larss 1718...
Detail Download
Paul Larss 1751 g
Paul Larss 1751...
Detail Download
Paul Larss 1769 g
Paul Larss 1769...
Detail Download
Paul Larss 1775 g
Paul Larss 1775...
Detail Download
Paul Larss 1789 g
Paul Larss 1789...
Detail Download
Paul Larss 1809 g
Paul Larss 1809...
Detail Download
Paul Larss 1811 g
Paul Larss 1811...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery