RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Sakse  Kjekshus 1625 nevnt
Sakse Kjekshus...
Detail Download
Sakse Lauritss 1596 f ca
Sakse Lauritss ...
Detail Download
Salomon Pederss 1844 g
Salomon Pederss...
Detail Download
Sambsøe Johanss 1686 nevnt
Sambsøe Johanss...
Detail Download
Samuel Eilertss 1736 ug
Samuel Eilertss...
Detail Download
Samuel Jørgenss 1722 g før
Samuel Jørgenss...
Detail Download
Samuel Pederss 16xx g
Samuel Pederss ...
Detail Download
Samuel  Wettwequist 1858 g
Samuel Wettweq...
Detail Download
Sebjørn Mogenss 16xx g
Sebjørn Mogenss...
Detail Download
Sevald Anderss 16xx g
Sevald Anderss ...
Detail Download
Sevald Anderss 1708 g
Sevald Anderss ...
Detail Download
Sevald Pederss 1648 f ca
Sevald Pederss ...
Detail Download
Sevald  Røysum 1617
Sevald Røysum ...
Detail Download
Sevald Torstenss 1712 g
Sevald Torstens...
Detail Download
Sigurd Kristofferss 1838 g før
Sigurd Kristoff...
Detail Download
Sigvart Paulss 1869 g ca
Sigvart Paulss ...
Detail Download
Simen  16xx
Simen 16xx
Detail Download
Simen Amundss 1786 g
Simen Amundss 1...
Detail Download
Simen Amundss 1849 g
Simen Amundss 1...
Detail Download
Simen Arness 1845 nevnt
Simen Arness 18...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery