RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Wenzel Jungwirt 1855 g
Wenzel Jungwir...
Detail Download
Wenzel Kourschild 1855 g
Wenzel Kourschi...
Detail Download
Wigger Bottolfss 1875 ug
Wigger Bottolfs...
Detail Download
Wilhelm Eckhoff 1859 g
Wilhelm Eckhof...
Detail Download
Wilhelm Hanisch 1874 g
Wilhelm Hanisc...
Detail Download
Wilhelm Kauffelt 1855 g før
Wilhelm Kauffe...
Detail Download
Wilhelm Leffelmann 179x g
Wilhelm Leffel...
Detail Download
Wilhelm Leffelmann 1784 g
Wilhelm Leffel...
Detail Download
Wilhelm Magnusen 1885 ug
Wilhelm Magnus...
Detail Download
Wilhelm Mattern 1859 g
Wilhelm Matter...
Detail Download
Wilhelm Nørtemann 1875 g
Wilhelm Nørtem...
Detail Download
Wilhelm Olss 1765 ug
Wilhelm Olss 17...
Detail Download
Wilhelm Rydgren 1890 g før
Wilhelm Rydgre...
Detail Download
Wiliam Gifford 1832 f
Wiliam Gifford...
Detail Download
Wiljong Kristofferss 185x g
Wiljong Kristof...
Detail Download
Wincentz Tomess 1719 ug
Wincentz Tomess...
Detail Download
Wollert Know 1862 g
Wollert Know 1...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery