RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Baltser Hanss 1789 g
Baltser Hanss 1...
Detail Download
Baltzer  Wentzel 175x g
Baltzer Wentze...
Detail Download
Bastian Ellingss 1752 g
Bastian Ellings...
Detail Download
Bastian  Helm 1711 g
Bastian Helm 1...
Detail Download
Bastian Nilss 17xx g
Bastian Nilss 1...
Detail Download
Beltel Madss 1758 g
Beltel Madss 17...
Detail Download
Bendix Bentss 1708 g
Bendix Bentss 1...
Detail Download
Bent Amundss 1707 g før
Bent Amundss 17...
Detail Download
Bent Amundss 1715 g
Bent Amundss 17...
Detail Download
Bent Anderss 1704 g før
Bent Anderss 17...
Detail Download
Bent Anderss 1745 g
Bent Anderss 17...
Detail Download
Bent Anderss 1800 g
Bent Anderss 18...
Detail Download
Bent Anderss 1847 g
Bent Anderss 18...
Detail Download
Bent Anderss 1875 g før
Bent Anderss 18...
Detail Download
Bent Anderss 1880 g ca
Bent Anderss 18...
Detail Download
Bent Bentss 16xx
Bent Bentss 16x...
Detail Download
Bent Bentss 1866 g
Bent Bentss 186...
Detail Download
Bent Bentss 1880 g
Bent Bentss 188...
Detail Download
Bent Christianss 1774 g
Bent Christians...
Detail Download
Bent Eliass 1875 g
Bent Eliass 187...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery