RSS

Dette er en sekundærkilde der gards- og slektshistoriske opplysninger er organisert etter ektepar/familier.  En snarvei for å finne tilbake i generasjoner og til primærkilder. Vær oppmerksom på at dette er en kladd og ikke ferdig manuskript.
Mangler og feil kan forekomme. Det anbefales at opplysningene sjekkes mot primærkildene, se for eksempel Digitalarkivet/skanna kirkebøker
Utgangspunktet for familierekonstruksjonene er familiefaren/barnefarens fornavn.
Dersom du ønsker å finne en som het Anders Olsen i Gran, finner du fram til filene i Gran som begynner med Anders. Det er videre benyttet patronymikon (farens fornavn + -sen/datter) i stedet for bosted som etternavn. Dersom det er flere Anders Olsen, så er disse ordnet slik den med tidligst gifteår er plassert først. Du må altså vite ca årstall for når Anders Olsen ble gift.
For hver familie (fil) er giftemålet i kirkeboka skrevet øverst på første side. Det er brudgommen og bruden som materialet for familien henviser til. Etter giftemålet følger navn på barna i dette ekteskapet. Barna er ført opp med fødsel/dåpsdato, fødselssted, evt. emigrasjon og giftemål. Informasjon om hvem barnet gifter seg med og år, gir deg navn på fila som leder deg til familien til barnet, dvs. en generasjon fram. Etter at alle barn er ført opp, følger ofte henvisninger til andre kilder som for eksempel folketellinger og skifter.
Som oftest nederst på side 1 finner du henvisning til foreldre og fødselsår for ekteparet.
Ved å bruke foreldrenes navn og gifteår kan du finne fila med deres familie, dvs. en generasjon tilbake.  Bjørkvik har benyttet navnestandarisering. Eks: Alle fornavn som begynner på C og K er samlet sammen. 
Mye brukte forkortelser: G = Gran B = Brandbu Tg = Tingelstad L = Lunner J = Jevnaker J/L = henviser til kirkebok for Jevnaker/Lunner G/B = henviser til kirkebok for Gran/Brandbu g = gift f = født dpt = døpt Han s.a. = Han sønn av (henviser til brudgommen øverst på side 1 i hver familie) Hun d.a. = Hun datter av (henviser til bruden øverst på side 1 i hver familie) gio = gård ikke oppgitt ft = folketelling (f.eks.: ft 1801 G = Folketelling 1801 i Gran) kb = kirkebok

Back
Haagen
Haagen
Detail Download
Haagen 1612 nevnt
Haagen 1612 nev...
Detail Download
Haagen 1645 nevnt
Haagen 1645 nev...
Detail Download
Haagen 1659 nevnt
Haagen 1659 nev...
Detail Download
Haagen 1719 nevnt
Haagen 1719 nev...
Detail Download
Haagen Amundss 1805 g
Haagen Amundss ...
Detail Download
Haagen Amundss 1816 g
Haagen Amundss ...
Detail Download
Haagen Corneliuss 1753 g
Haagen Corneliu...
Detail Download
Haagen Gudbrandss 1863 g før
Haagen Gudbrand...
Detail Download
Haagen Hanss 1844 g
Haagen Hanss 18...
Detail Download
Haagen Johanness 1854 g
Haagen Johannes...
Detail Download
Haagen Jonss 1827 g
Haagen Jonss 18...
Detail Download
Haagen Madss 1866 g
Haagen Madss 18...
Detail Download
Haagen Mikelss 1716 g
Haagen Mikelss ...
Detail Download
Haagen Mikelss 1739 g
Haagen Mikelss ...
Detail Download
Haagen Mikelss 1759 g
Haagen Mikelss ...
Detail Download
Haagen Nilss 1863 g
Haagen Nilss 18...
Detail Download
Haagen Olss 1642 nevnt
Haagen Olss 164...
Detail Download
Haagen Pederss 1723 ug
Haagen Pederss ...
Detail Download
Haagen Pederss 1727 g
Haagen Pederss ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery